Športový rybolov  Štrkovisko Padáň

Slovenčina

Štrkovisko Padáň Štrkovisko Padáň Štrkovisko Padáň
>> Športový rybolov Padáň > Rybársky poriadok

Rybársky poriadok platný na štrkovisku
    Padáň - rázcestie v sezóne 2024

Štrkovisko Padáň - rázcestie je súkromným pozemkom a súkromnou vodnou plochou firmy G a v i á l s.r.o. ( ďalej len prevádzkovateľ ) . Prevádzkovateľ je zároveň vlastníkom nasadených rýb, stará sa o ich pravidelné doplňovanie a garantuje ich zdravotný stav v súlade s Potravinovým kódexom. Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce prevádzkové podmienky :

I. DOBA PREVÁDZKY :

začiatok sezóny : 09.03.2024
koniec sezóny : 17.11.2024

Prevádzkové dni v sezóne sú piatok, sobota, nedeľa , v mesiacoch júl , august aj štvrtok . Okrem týchto dní je štrkovisko otvorené v dňoch štátnych sviatkov a pracovného pokoja :

- 01.04.2024 pondelok
- 01.05.2024 streda
- 08.05.2024 streda

Návšteva štrkoviska mimo prevádzkových dní je možná po predchádzajúcom dohovore s prevádzkovateľom. Cena za tento vstup bude stanovená dohodou.

II. ČAS RYBOLOVU :

marec 07:00 - 18:00 hod.
apríl
06:00 - 18:00 hod.
máj
06:00 - 19:00 hod.
jún
06:00 - 20:00 hod.
júl
06:00 - 20:00 hod.
august
06:00 - 20:00 hod.
september
06:00 - 18:00 hod.
október
07:00 - 17:00 hod.
november
08:00 - 16:00 hod.

III. POVOLENIE NA RYBOLOV

Pred začatím rybolovu je každý záujemca povinný si zakúpiť vstupenku u obsluhy. Vstupenka je platná pre maximálne 2 ks ryb. prutov s navijákom a 1 ks ryb. bič, ktorý nesmie mať naviják (v prípade, že má záujemca vyšší počet prutov s navijákom, musí si zakúpiť príslušný počet vstupeniek). Vstupenka je platná jeden deň a je neprenosná. V cene vstupenky nie je zahrnutá ulovená ryba, ktorá sa platí zvlášť po jej odvážení na záver rybolovu. Rybár je povinný na požiadanie obsluhy predložiť zakúpenú vstupenku ku kontrole.
Uhradením vstupného poplatku a vstupom do areálu štrkoviska Padáň návštevník súhlasí s podmienkami interného rybárskeho poriadku.
Vstup neloviacich návštevníkov do areálu je obmedzený: maximálne 1 osoba s loviacim rybárom.

IV. CENNÍK VSTUPENIEK A NASADENÝCH RÝB

Základná vstupenka - dospelí / 1 deň podľa otváracích hodín
( 2 pruty s navijákom, 1 bič )
22 Eur
3. udica s navijákom k zákl. vstupenke
6 Eur
Vstupenka - dospelí / 24 hod
44 Eur
Vstupenka - deti do 12 rokov / 1 deň (1 prut s navijákom, 1 bič )
11 Eur
Vstupenka - dospelí vstup 4 hodiny pred uzavretím
11 Eur
Permanentka ( 10 vstupov / 2 pruty s navijákom, 1 bič )
140 Eur
Permanentka ( 10 vstupov / 3 pruty s navijákom, 1 bič )
190 Eur
kapor
4,40 Eur / kg
amur , lieň
5,50 Eur / kg
pleskáč, karas , ostatná biela ryba
2,75 Eur / kg
šťuka, sumec, zubáč
9,90 Eur / kg

Ceny vstupeniek a permanentky sú uvedené vrátane 20 % DPH , ceny rýb sú uvedené vrátane 10% DPH .

V. PODMIENKY RYBOLOVU

Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prutom s navijákom alebo ryb. bičom , na každom prute je možné použiť iba jeden nadväzec s jednoháčkom bez protihrotu !
Ostatné spôsoby lovu rýb sú prísne zakázané.
Je zákazané používanie koncových montáží zhotovených z ostrých pletených šnúr.
Každý loviaci rybár musí byť vybavený podberákom o rozmere min. 80 x 80 cm , podložkou pre ryby typu „ kolíska „ a dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie poranení rýb a tieto mať pri lovení v pohotovostnej polohe a používať ich.
Ako nástrahu je možné použiť kukuricu,, boiles, pelety alebo umelé nástrahy, ktoré ich napodobujú .
Vnadenie je povolené , množstvo vnadenia nie je obmedzené .Pre účely vnadenia je možné použiť varený partikel, method-mix,boiles alebo pelety. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť vnadenie materiálom pochybnej kvality, ktorý je pre ryby nestráviteľný.
Používanie psích peliet pre účely vnadenia je zakázané !
Žiadame rybárov , aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky !
Pri vyťahovaní ryby z vody je každý rybár povinný použiť podberák!
Dolné lovné miery vylovených rýb nie sú stanovené ( veríme, že vyloveným rybám s váhou pod bežný rybársky štandard dá slušný rybár šancu dorásť ).
Kapor s váhou vyššou ako 5 kg je nepredajný, žiadame rybárov, aby takúto rybu čo najskôr vrátili do vody.
Návštevník - rybár, ktorý uloví sumca ( technikou lovu na sumca ) a preukáže úlovok obsluhe získa zdarma 5 vstupov na štrkovisko Padáň.
Fotografovanie rýb je povolené iba v podrepe a nad kolískou do 5 minút od vybratia z vody .
V kolíske možno v jeden moment manipulovať iba s jednou rybou !
Vylovené ryby , ktoré si rybár mieni ponechať je nutné vkladať do sieťky s kruhmi v dostatočne hlbokej vode.
Ryby vložené do sieťky je rybár povinný zaplatiť, nie je možná ich výmena počas rybolovu !
Vzdialenosť medzi dvomi loviacimi rybármi je stanovená na min. 6 m, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
Loviaci rybár je povinný na požiadanie kontrole preukázať platnú vstupenku, vytiahnuť ryb. prut z vody kvôli kontrole použitého háčiku , ukázať ulovené ryby zhromaždené v sieťke vo vode a ukázať materiál , ktorý používa na vnadenie rýb .

VI. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Vstup detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
Vodenie psov do areálu je zakázané.
Motorové vozidlo si návštevník musí odstaviť na vyhradené parkovisko ( platí i pre jednostopové vozidlá ). Priestor vyhradeného parkoviska nie je strážený prevádzkovateľom.
Je zakázané pohybovať sa s mot. vozidlom okolo vodnej plochy a parkovať s vozidlom
u lovného miesta ( platí i pre jednostopové vozidlá ).
Na prenos rybárskeho náradia slúžia manipulačné vozíky, ktoré po použití návštevník vráti obsluhe.
Je prísne zakázané :
- zakladať oheň mimo vyhradených ohnísk
- poškodzovať porasty, lavice, stoly a prístrešky
- rušiť nadmerným hlukom ostatných rybárov
- odhadzovať na zem cigaretové ohorky , použité ryb. vlasce a ryb. háčky, šupky z jadier, orechov, slnečnice a pod.
Návštevník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil na jeho majetku v areáli štrkoviska na porastoch ,laviciach ,stoloch, prístreškoch a pod. ,a to ihneď po jej zistení, v hotovosti oproti potvrdeniu. Inak bude návštevník znášať všetky náklady prevádzkovateľa vynaložené na vymáhanie spôsobenej škody.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov - športových rybárov pri odchode zo štrkoviska pri podozrení z krádeže rýb.
K prípadom podozrenia z krádeže prevádzkovateľ privolá hliadku polície.
Ak prevádzkovateľ zistí ryby ,ktoré neboli zaplatené u obsluhy, návštevník je povinný zaplatiť 10 -násobok ceny týchto rýb.
Návštevník je povinný opustiť areál štrkoviska Padáň 15 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
V prípade porušenia horeuvedených podmienok rybolovu a ostatných prevádzkových podmienok zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu štrkoviska.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na informačnej tabuli pri vstupe.

Ostatné informácie a riešenie sťažností na tel. č. 0905 314672
web: www.rybarstvo.com
e-mail : gavial@slovanet.sk

Želáme príjemný pobyt a úspešný lov.

Rybársky poriadok si stiahnete aj vo formáte dokumentu PDF.

Aktuálne počasie

Otváracie hodiny


Dnes 13.4.2024 máme otvorené

06:00 - 18:00 hod.

Tešíme sa na Vás

Rýchly preklad


Anketa

Čo je pre Vás rozhodujúce pri výbere súkromného rybárskeho revíru?


[5369] otváracie hodiny
otváracie hodiny
[9145] cena vstupného
cena vstupného
[2256] vzdialenosť od bydliska
vzdialenosť od bydliska
[4568] zarybnenie a úlovky
zarybnenie a úlovky
[1356] ústretovosť personálu
ústretovosť personálu
[1428] príjemné prostredie
príjemné prostredie

Počet hlasov: 24122